ISPM15 certificering gavner naturen

ISPM15 certificering (IPPC)

Træ kan indeholde plantesygdomme og skadedyr, som ikke må spredes på tværs af landegrænser. For at undgå spredning varmebehandler man det træ, der bruges til fremstilling af træemballage. Koppenbjerg Emballage anvender udelukkende ISPM 15-certificeret træ. ISPM 15 er en international standard for varmebehandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage, vedtaget af IPPC.

Pt. skal al varmebehandlet træ emballage, der importeres til og eksporteres fra EU, opfylde ISPM15. Ved eksport er det altid modtagerlandets regler, der gælder. Flere og flere lande som USA, Sydamerika, Asien og Australien kræver, at træet, der er brugt til emballage, skal opfylde ISPM15-standarden og mærkes i henhold til denne. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge os til råds om de gældende regler.

Certifikat, ISPM15-godkendelse 2020